Местоположение

Местонахождение: Намира се в източната част на Стара планина, в южната част на Котленската планина, в района на "Държавно горско стопанство" Котел.
Разстояния: 38 км от град Сливен, 12 км от град Котел, и само 8 км от село Медвен.
Надморска височина: Разпростиращ се на височина между 900 и 1180 метра.
Климат: Регионът предлага преходен континентален климат, съчетаващ хладни зими и приятни лета.