Ценоразпис

Цената за нощувка включва закуска и е 50 евро на човек.    
Индивидуални посещения

Индивидуални посещения

незабравимо изживяване

  50 EUR / човек

 • 5 двойни стаи.
 • 2 четворни стаи.
 • 6 тройни стаи.
Групови посещения

Групови посещения

топ пакет незабравимо изживяване

  50 EUR / човек

 • 5 двойни стаи.
 • 2 четворни стаи.
 • 6 тройни стаи.

Ценоразпис за организиран ловен, риболовен и алтернативен туризъм в дивечовъден участък - Студен кладенец

РАЗДЕЛ ПЪРВИ – ЦЕНИ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ

I. Едър дивеч
1.Благороден елен (Cervus elaphus)

Срок за ловуване:

– мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари;
– женски – от 1 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст независимо от формата му.

 
Килограми Цени
от 4,01 до 5,00 кг 600€ + 3€ *
от 5,01 до 6,00 кг 900€ + 5€ *
от 6,01 до 7,00 кг 1400€ + 6€ *
от 07,01 до 8,00 кг 2000€ + 8€ *
от 08,01 до 9,00 кг 2800€ + 10€ *
от 09,01 до 10,00 кг 3800€ + 12€ *
от 10,01 до 11,00 кг 5000€ + 30€ *
от 11,01 до 12,00 кг 8000€ + 40€ *
над 12,01 кг 12000€ + 80€ *
Отстреляна кошута над 2 години 150€
Показване на резултати от 1 до 10 от общо 17

* Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 20.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената;
За ранено и ненамерено трофейно животно се заплащат 50% от цената на заявения трофей;

Селекционен отстрел:

Шилар – 150€, ранен – 250€;
Мъжки от 2 до 4 години с тегло на трофея до 4,00 кг – 300€

 

 
3. Сърна (Capreolus Capreolus l.)
Срок за ловуване:
– мъжки – от 1 май до 30 октомври;
– женски и приплоди – от 1 септември до 30 октомври;
Трофеят се заплаща на база теглото измерено в грамове, като за горната челюст се приспадат 90 гр.
Вид дивеч Килограми Цени
Сърна До 200 гр. 100 €
  От 200 гр. до 250 гр. 100€ + 1€ *
  От 250 гр. до 300 гр. 150€ + 2€ *
  От 300 гр. до 350 гр. 250€ + 4€ *
  От 350 гр. до 400 гр. 450€ + 8€ *
  От 400 гр. до 450 гр. 850€ + 12€ *
  Над 450 гр. 1450€ + 30€ *
Отстреляна сърна   50€
Ранена сърна   100 €
Отстрелян приплод   50 €
Ранен приплод   100 €
 
*Забележка: за всеки следващ 1 грам.
За трофей над 160.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За ранено и ненамерено трофейно животно се заплащат 50 % от цената на заявения трофей.

4. Дива свиня (Sus scrofa)
Срок за ловуване:
Индивидуален лов – целогодишно;
Групов лов – от 1-ви октомври до втората неделя на януари

А. Индивидуален лов:
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

Характеристики Цени
до 14 см. 350 €
от 14 см до 16 см 350 € + 10 €*
от 16 см до 18 см 550 € + 15 €*
от 18 см до 20 см 850 € + 20 €*
от 20 см до 22 см 1250 € + 30 €*
над 22 см 1850 € + 80 €*
отстреляна дива свиня до 1 год. 80€
ранена дива свиня до 1 год. 120€
отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. 140 €
ранена дива свиня от 1 год. до 2 год. 180€
отстреляна женска над 2 год. 1000 €
ранена женска над 2 год. 1200 €
ранен и ненамерен глиган 1200 €
 

* Забележка: за всеки следващ милиметър
За отстрелян глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10 % върху цената на трофея.
От 01.05 до 31.08 се прави до 10% отстъпка от отстрелните такси за трофейните животни.
При отстрел на дива свиня на издебване или чрез спокойно вдигане трофеят се заплаща като при лов на гонка.

Б. Групов лов (гонка)

Характеристики Цени
до 14,00 см 350€
от 14,01 см до 16,00 см 450€
от 16,01 см до 18,00 см 550€
от 18,01 см до 20,00 см 750€
от 20,01 см до 22,00 см 1100€
над 22 см 1700€
отстреляна дива свиня до 1 год. 80€
отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. 140€
отстреляна женска с тегло над 80 кг, неизкормена 600€
 
 
II. Дребен дивеч
 1. Див заек (Lepus europeus /Pall/) – 30€
  Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 декември
 2. Кеклик (Alectoris graeca cipriotes/Hartert/) – 15€
  Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноември
 3. Гривяк (Columba palumbus /L/) – 3€
  Срок за ловуване: от втората събота на август до втората неделя на февруари
 4. Фазан (Phasianus colchicus /L/) – 10€
  Срок на ловуване: 01 октомври да 31 януари
 5. Яребица (Perdix perdix /L/) – 20€
  Срок на ловуване: 01 октомври до 30 ноември