Цени

Цената за нощувка е 50 EUR на човек и включва закуска.

ЦЕНИ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ

I. Едър дивеч
1.Благороден елен (Cervus elaphus)

Срок за ловуване:

– мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари;
– женски – от 1 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст независимо от формата му.

 
Килограми Цени
от 4,01 до 5,00 кг 600€ + 3€ *
от 5,01 до 6,00 кг 900€ + 5€ *
от 6,01 до 7,00 кг 1400€ + 6€ *
от 07,01 до 8,00 кг 2000€ + 8€ *
от 08,01 до 9,00 кг 2800€ + 10€ *
от 09,01 до 10,00 кг 3800€ + 12€ *
от 10,01 до 11,00 кг 5000€ + 30€ *
от 11,01 до 12,00 кг 8000€ + 40€ *
над 12,01 кг 12000€ + 80€ *
Отстреляна кошута над 2 години 150€
  

* Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 20.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената;
За ранено и ненамерено трофейно животно се заплащат 50% от цената на заявения трофей;

Селекционен отстрел:

Шилар – 150€, ранен – 250€;
Мъжки от 2 до 4 години с тегло на трофея до 4,00 кг – 300€

 

 
3. Сърна (Capreolus Capreolus l.)
Срок за ловуване:
– мъжки – от 1 май до 30 октомври;
– женски и приплоди – от 1 септември до 30 октомври;
Трофеят се заплаща на база теглото измерено в грамове, като за горната челюст се приспадат 90 гр.
Вид дивеч Килограми Цени
Сърна До 200 гр. 100 €
  От 200 гр. до 250 гр. 100€ + 1€ *
  От 250 гр. до 300 гр. 150€ + 2€ *
  От 300 гр. до 350 гр. 250€ + 4€ *
  От 350 гр. до 400 гр. 450€ + 8€ *
  От 400 гр. до 450 гр. 850€ + 12€ *
  Над 450 гр. 1450€ + 30€ *
Отстреляна сърна   50€
Ранена сърна   100 €
Отстрелян приплод   50 €
Ранен приплод   100 €
 
*Забележка: за всеки следващ 1 грам.
За трофей над 160.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За ранено и ненамерено трофейно животно се заплащат 50 % от цената на заявения трофей.

4. Дива свиня (Sus scrofa)
Срок за ловуване:
Индивидуален лов – целогодишно;
Групов лов – от 1-ви октомври до втората неделя на януари

А. Индивидуален лов:
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

Характеристики Цени
до 14 см. 350 €
от 14 см до 16 см 350 € + 10 €*
от 16 см до 18 см 550 € + 15 €*
от 18 см до 20 см 850 € + 20 €*
от 20 см до 22 см 1250 € + 30 €*
над 22 см 1850 € + 80 €*
отстреляна дива свиня до 1 год. 80€
ранена дива свиня до 1 год. 120€
отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. 140 €
ранена дива свиня от 1 год. до 2 год. 180€
отстреляна женска над 2 год. 1000 €
ранена женска над 2 год. 1200 €
ранен и ненамерен глиган 1200 €
 

* Забележка: за всеки следващ милиметър
За отстрелян глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10 % върху цената на трофея.
От 01.05 до 31.08 се прави до 10% отстъпка от отстрелните такси за трофейните животни.
При отстрел на дива свиня на издебване или чрез спокойно вдигане трофеят се заплаща като при лов на гонка.

Б. Групов лов (гонка)

Характеристики Цени
до 14,00 см 350€
от 14,01 см до 16,00 см 450€
от 16,01 см до 18,00 см 550€
от 18,01 см до 20,00 см 750€
от 20,01 см до 22,00 см 1100€
над 22 см 1700€
отстреляна дива свиня до 1 год. 80€
отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. 140€
отстреляна женска с тегло над 80 кг, неизкормена 600€
 
 
II. Дребен дивеч
 1. Див заек (Lepus europeus /Pall/) – 30€
  Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 декември
 2. Кеклик (Alectoris graeca cipriotes/Hartert/) – 15€
  Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноември
 3. Гривяк (Columba palumbus /L/) – 3€
  Срок за ловуване: от втората събота на август до втората неделя на февруари
 4. Фазан (Phasianus colchicus /L/) – 10€
  Срок на ловуване: 01 октомври да 31 януари
 5. Яребица (Perdix perdix /L/) – 20€
  Срок на ловуване: 01 октомври до 30 ноември
 6. Пъдпъдъци (Coturnix Coturnix /L/) – 3€
  Срок на ловуване: от втората събота на август до 30 ноември

 III. Хищници

Срок за ловуване: целогодишно

 1. Вълк – (Canis Lupus L.) – 500€

 2. Чакал – (Canis Aureus L.) – 10€

 3. Лисица – (Vulpes Vulpes L.) – 10€

 4. Други хищници разрешени за лов – 10€

Забележка: Отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите.

IV. Дивечово месо

 1. ЕЛЕНИ/СЪРНИ/ТРУПНО – 6€ за кг.*

1.1 Разфасовки:

 • Плешка с кост – 6,5€ за кг.

 • Бут с кост – 8,0€ за кг.

 • Ребра небелени- 3,5€ за кг.

 • Джолан – 3,5€ за кг.

 • Врат с кост – 4,5€ за кг.

 • Контрафиле – 15€ за кг.

 • Бонфиле – 18€ за кг.

 • Изрезки за кайма – 6€ за кг.

2. ДИВИ СВИНЕ/ТРУПНО – 3€ за кг.*

2.1. Разфасовки:

 • Плешка с кост – 3,5€ за кг.

 • Бут с кост – 4,5€ за кг.

 • Ребра небелени – 2,5€ за кг.

 • Джолан – 2,5€ за кг.

 • Врат с кост – 3,5€ за кг.

 • Филе – 5,5€ за кг.

 • Изрезки за кайма – 2€ за кг.

3. Заек – 5€ за 1 бр.
4.Патица – 2€ за 1бр.
5. Гъска – 2€ за 1 бр.
6. Гривяк, Гургулица, Пъдпъдък – 1€ за 1 бр.
7. Кеклик – 1€ за 1 бр.
8. Фазан – 2€ за 1 бр.

*Забележка: за цялото животно с кожа, изкормено, без глава и крака.

 V. Необработени дивечови кожи

 1. Елен лопатар – за препариране – 120 €

 2. Елен лопатар – всички останали – 40 €

 3. Дива свиня – за препариране – 140 €

 4. Дива свиня – всички останали – 30 €

 5. Сърна – за препариране – 120 €

 6. Сърна – всички останали – 30 €

Забележка: В цената е включено дрането и осоляването на цялата кожа или част от нея.

VI. Жив дивеч

01. Елен лопатар

 1. Приплоди – мъжки и женски – 330€

 2. Кошути – 500 €

 3. Шилари – 450 €

 4. Млади мъжки (2-4 год.) – 900 €

 5. Мъжки над 4 год. – по договаряне

02. Дива свиня

 1. Приплоди – мъжки и женски – 120€

 2. Едногодишни – мъжки и женски – 180 €

 

ЦЕНИ ЗА ЛОВНИ УСЛУГИ

 1. Нощувка със закуска:
  50€/човек
  Храноден:
  обяд – 30€;
  вечеря – 40€;
  общо – 70€;
  В деня на пристигане и заминаване ловците заплащат реално консумираната храна. В посочените цени е включена консумация на кафе и чай. Алкохолните напитки се заплащат допълнително.

Максимален капацитет за настаняване – 17 човека

 1. Ловен водач за един ден – 60€;

 2. Преводач за един ден – 70€;

 3. Организация на групов лов (гонка) – 100 € на ловец на ден.
  В цената са включени МПС-та, гоначи, кучета и носачи в необходимия брой и количества за успешното провеждане на лова.

 4. Моторно превозно средство дневно – 70€;

 5. Ловно оръжие за един ден – 30€.
  В цената са включени 5 бр. патрони, всеки допълнително изстрелян патрон се заплаща по 3€ за 1 бр.).

 6. Ползване на куче кръвоследник за един ден – 120€

 7. Фотолов – за един ден с водач – 70€;

 8. Трансфер (място на пристигане – стопанство – място на отпътуване) с лек автомобил – 0.8€ за км., но не повече от 400€;

 9. Преводачът, чужд контрагент или представител на фирмата-посредник, придружаващи ловеца/ловците заплаща за храна и нощувка 90 лв. (без включена консумация на алкохол);

 10. Придружител заплаща пълен размер на пансиона. За деца до 7 години, придружаващи ловците не се заплаща за нощувка и храна. За деца от 7 до 14 години се заплаща 50% от цената на нощувката и храната;

 11. Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне;

 

Допълнителни условия
1.       Заявка за лов се счита за потвърдена, когато заявените услуги са предплатени в размер на 50 %, най-късно 10 дни след писменото потвърждение на заявката от страна на стопанството. В случай че авансовото плащане не постъпи в посочения в предходното изречение срок, стопанството е в правото си да откаже провеждането на лова;
2.       Преди започване на лова, ловецът заплаща стойността на разрешителното за лов, а в случай, че не е български гражданин и стойността на ловния билет за чужденци;
3.       3аявените услуги (без МПС и ловен водач) се заплащат според предварителната заявка, независимо дали са ползвани или не;
4.       Клиентът не може да претендира за самостоятелно настаняване в ловния дом, освен в случай че предварително е заплатил пълния капацитет на легловата база;
5.       Трофеите от благороден елен, елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след отстрела, почистването и изваряването им. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен от теглото на трофея се приспадат до 5 % за влажност;
6.       Ловното стопанство гарантира до 15% точност при отстрела на заявения трофей /не важи за глиган/;
7.       Кoгaтo разликата в гарантираната точност е над 15%, ловецът може да откаже да придобие трофея и съответно не го заплаща;
8.       След произвеждането на изстрел ловният водач преценява по реакцията и поведението на животното и/или наличието на кървава диря, дали същото е ранено или не;
9.       При напускане на стопанството, в случай че трофеят не е в състояние, което позволява измерване на теглото му, ловецът е длъжен да заплати половината от предварително определената му стойност;
10.   Трофеят и оценителният протокол се получават в срок до един месец от датата на отстрела, при извършено плащане от страна на клиента;
11.   Окончателното плащане, което включва доплащане на предварително заявените услуги, отстреляния дивеч, добитите ловни трафеи и дивечово месо, както и допълнително заявени услуги, посочени в ценоразписа, се извършва на територията на дивечовъдния участък, в последния ден при приключване на ловния престой или по банков път в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на издаване на фактурата. За отстрелните такси и стойността на използваните услуги се изготвя двустранен разплащателен протокол.